Psihologie clinică

 • Examen psihologic pentru comisia de încadrare în grad de handicap din cadrul DGASPC și pentru comisia de expertiză medicală pentru stabilirea incapacității de muncă temporară sau definitivă. La cerere, în cazul persoanelor nedeplasabile, examenul psihologic se poate face la domiciliul pacientului, oriunde pe teritoriul județului Constanța.
 • Testarea funcțiilor cognitive, afective, a comportamentului, personalității și inteligenței cu instrumente specializate (teste, chestionare). 
 • Diagnostic și evaluare clinică:
  Investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice;
  Evaluarea stării de sănătate mentală;
  Evaluare cognitivă și neuropsihologică;
  Evaluare comportamentală;
  Evaluare bio-fiziologică;
  Evaluare subiectiv-emoțională;
  Evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;
  Evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;
  Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
  Evaluarea gradului de discernămînt al persoanelor;
  Evaluarea dezvoltarii psihologice;
  Alte evaluări în situații care implică componente psihologice.